Ücretlerin özeti

I. Muayene ve tedavi planlanması

İlk vizitenin ve tedavinin şekillendirilmesine kadar yapılan muayenelerin ücretleri sağlık sigortalarınca üstleniliyor.

II. Kısırlığın ilaçlarla tedavisi – hormon tedavisi

Hormon tedavi ücretleri genelikle sağlık sigortası tarafından üstleniliyor.

Hormon tedavisi yumurta hücrelerinin gelişmesini ve / veya yumurtanın yumurtalıktan çıkışının tetiklenmesini hedefliyor. Bu, sonradan yapılan doğal cinsel ilişkide döllenme şansını arttırıyor. Folikülün büyümesi, Clomifen, Letrozol veya gonadotropinlerle (FSH, hMG) stimülasyon edilebilir. Ardından ya doğal olarak gerçekleşen yumurtanın yumurtalıktan çıkması beklenir ya da bu durum hCG (human koryonik gonadotropin) ile tetiklenir. Yumurtanın yumurtalıktan çıkmasının tetiklenmesinin avantajı, cinsel ilişkinin en uygun zamanının tespit edilebilinmesidir.

III. Reprodüksiyon Tıbbı hizmetleri: İnseminasyonlar, İVF, İCSİ

Kendi çocuğunuz olması doğrultusundaki özleminizin mali veya bürokratik engellerden dolayı akim kalmaması için, size memnuniyetle danışmanlık hizmeti verip, hastalık sigortalarında olası problemlerin çözümünde yardımcı olabiliriz. Taksitle ödeme imkânı da vardır. Bize danışın, size severek yardımcı olacağız

Fatura danışma hattı: 06221-89-300-38

>  Fatura danışma hattının randevu saatleri

 

Yasal sağlık sigortası

Yasal sağlık sigortaları ücretlerin yüzde ellisini karşılıyor.

Denemelerin sayısı altta verildiği gibi sınırlıdır:

 • 8 kez stimülasyon kapsamayan inseminasyon (gerekirse ama Clomifen’le)
 • Hormon stimülasyonu eşliğinde 3 kez inseminasyon dönemi (örneğin Gonal F, Puregon, Menogon)
 • 3 İVF tedavisi
 • 3 İCSİ tedavisi

Masrafların yüzde ellisinin üstlenilmesinin ön koşulları:

 • Çiftin evli olması gerekiyor.
 • Kadının en az 25 ve en fazla 39 yaşında olması gerekiyor.
 • Kocasının en az 25 ve en fazla 49 yaşında olması gerekiyor.

Diğer ayrıntılar:

 • Eşlerin tedavi öncesinde tedavi planının, her iki tarafın sigortalarınca onaylanması gerekiyor.
 • Yüzde ellisi oranında sağlık sigortaları tarafından üstlenilen 3 tedavi denemesinde klinik olarak saptanabilen bir hamilelik oluşursa, bir sonraki tedaviye hak kazanılabiliyor.
 • Kısırlaştırma sonrası suni döllenme işlemleri için hakkınız olmuyor.
 • Sperm hücreleri, ön çekirdek safhasında bulunan yumurta hücreleri ve embriyonların kriyo yöntemiyle muhafaza edilmesi sağlık sigortalarının üstlendiği masraf kataloğunda yer almıyor. Bu aynı zamanda Assisted Hatching ve blastosist transferi için de geçerlidir.

 

Hizmet Tıbbi hizmet Bayan** İlaçlar* Anestezi Tıbbi hizmet Bay**
İnseminasyon kendiliğinden 70 – 80 0 – 50 27
İnseminasyon uyarımlı 80 – 90 200 – 400 27
İVF – tedavisi 600 750 – 1100 90 27
İCSİ tedavisi 800 750 – 1100 90 27

 

 

* Veriler ortalama fiyat ve Euro olarak verilmiştir. İlaç masrafları ortalama maliyetlerdir ve büyük ölçüde değişiklik gösterebilirler
** yasal olarak kadın ve erkelerde mecburi olan bulaşıcı hastalıklar testi dâhil.

Özel hastalık sigortası

Özel hastalık sigortalarının sözleşme kuralları büyük ölçüde farklılıklar gösterir.. Karışık sigortalı çiftlerde, yani çiftlerden birisi yasal sağlık sigortasına, öteki özel hastalık sigortasına bağlı ise, özellikle söz konusu sigorta şirketleri arasında birçok konunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Tedaviden önce, suni döllenmenin maliyetinin karşılanıp karşılanmayacağı, eğer karşılanacaksa hangi aşama ve yöntemleri kapsadığına dair bilgi alınması mutlaka gereklidir. Problem ve sorularınız için yardıma hazırız.