Künye

Sorumlu olanlar

Adres

Kinderwunschzentrum Heidelberg
Römerstr. 3
69115 Heidelberg

Tel.: 06221 / 89300-0
Faks: 06221 / 89300-20
E-Posta: info@kwz-hd.de
Web: www.kwz-hd.de

BSNR: 53 10 054 00

TDG (Telemedya Yasası)’nın altıncı paragrafı uyarınca yasal olarak yazılması zorunlu olan bilgiler)

Muayene birliğimizde çalışan tüm hekimlere Almanya’da “hekim” olarak meslek tanımlaması ve “Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı” tanımlanması verilmiştir. Bağlı oldukları resmi kurum (Zuständige Aufsichtsbehörde) Baden Württemberg Yasal Sigorta Hekimleri Birliği’dir (Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg). Bağlı oldukları tabipler odası Baden Württemberg Eyaleti Tabipler Odası’dır (Landesärztekammer Baden-Württemberg). Aktuel olarak geçerli olan meslek düzenlemesine Baden-Württemberg Eyalet Tabipler Odası’nın web sitesi www.aerztekammer-bw.deüzerinden ulaşabilirsiniz. Buradaki arama motorundan (“Suche”) faydalanıp “Sonderdruck” ve “Berufsordnung” kelimelerini aramanız gerekiyor.

Bağlı oldukları tabipler odası

Bağlı oldukları Yasal Sigorta Hekimleri Birliği

Baden Württemberg Yasal Sigorta Hekimleri Birliği (Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg)

Bu site üzerine sorularla ilgilenen ve site administratörü

Dr. Maria- Theresia Schröder

Tasarlama

COSA LOGO – Agentur für Mediengestaltung
www.cosa-logo.de

Fotoğraflar

Studio Omori, Michael Kirchner
Portrait- und Businessfotografie
www.omori.de

Fotogalerie Spiegellicht- Christian Föhr Fotografie

www.spiegellicht.de

 

Samira Wipfler

Sorumluluk reddi

1. Online sunumun içeriği

Yazar, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, tamlığı veya kalitesi ile ilgili olarak hiç bir sorumluluk üstlenmez. Yazar, kendi kasıt ya da kaba ihmalinden kaynaklanan kusuru olduğunun kanıtlanabilir olduğu durumlar dışında, ilke olarak, sunulan bilgilerin kullanılmasından ya da kullanılmamasından ya da yanlış veya eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya manevi zararlardan genel olarak sorumlu tutulamaz. Sunulan tüm bilgiler taahhütsüzdür ve bağlayıcı değildir. Yazar, herhangi bir ön bilgi vermeksizin sayfa bölümleri ya da sunumun tümü üzerinde değişiklik ve tamamlama yapma, bunları silme ve geçici ya da sürekli olarak yayından çıkarma haklarını açıkça saklı tutmaktadır.

2. Yönlendirme ve bağlaşımlar (linkler)

Yazarın sorumluluk alanı dışında kalan yabancı web sitelerine yapılan direkt veya dolaylı yönlendirmelerde (“linkler”), sorumluluk yükümlülüğü sadece yazarın içerik hakkında bilgi sahibi olması durumunda ve içeriğin yasalara aykırı olduğu hallerde, eğer elinde bunların kullanılmasını önleyecek teknik ve kabul edilebilir imkanlar varsa, gerçekleşebilir. Yazar, bağlaşımların kurulduğu sırada bağlantı yapılan sayfalarda gözle görülür bir yasa dışı içerik olmadığını açıkça beyan eder. Yazar, yönlendirilen/bağlanılan sayfaların güncel ya da gelecekteki düzenlenmeleri, içerikleri veya telif hakları üzerinde herhangi bir şekilde etkili değildir. Dolayısıyla, yönlendirme/bağlantı yapılan tüm sayfalarda bağlaşım yapıldıktan sonra gerçekleşen değişikliklerle hiçbir ilişkisi olmadığını burada açıkça beyan eder. Bu saptama, kendi internet sunumu kapsamında oluşturulmuş olan tüm bağlaşım ve yönlendirmeler için geçerli olduğu kadar yazar tarafından oluşturulan ziyaretçi defterlerine, tartışma forumlarına ve elektronik mektuplaşma listeleri için de geçerlidir. Yasalara aykırı, yanlış veya eksik içeriklerin ve özellikle, bu şekilde sunulan bilgilerin kullanılmasından ya da kullanılmamasından kaynaklanan zararların sorumluluğu, bağlaşım aracılığıyla o yayına sadece yönlendirme yapmış olana değil, bütünüyle sadece o sayfanın sunucusuna aittir.

3. Telif ve marka hakları

Yazar bütün yayınlarda, kullanılan grafiklerin, sesli dokümanların, video sekanslarının ve metinlerin telif haklarını gözetmek, kendisi tarafından oluşturulmuş grafik, sesli doküman, video sekansı ve metinlerden yararlanmak veya lisanssız grafik, sesli doküman, video sekansı ve metin kullanmak için çaba göstermektedir. İnternet sunumu kapsamında adı geçen ve duruma göre üçüncü kişiler tarafından tescil ettirilmiş olan bütün markalar ve ürün işaretleri hiçbir kısıtlama olmaksızın ilgili geçerli marka mevzuatına ve ilgili markanın tescilli sahibinin mülkiyet haklarına tabidir. Sadece, salt adı zikredildiği için bundan markanın üçüncü kişilerin hakları tarafından korunmadığı sonucu çıkarılamaz! Yazarın kendisi tarafından hazırlanarak yayına sunulmuş olan objelerin telif hakları sadece sayfaların yazarına aittir. Bu tür grafikler, sesli dokümanlar, video sekansları ve metinler yazarın açık izni olmadan başka elektronik veya yazılı yayınlarda çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

4. Bu sorumluluk reddinin yasal geçerliliği

Bu sorumluluk reddi, üzerinden bu sayfaya yönlendirilme yapılmış olan internet sunumlarının bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bazı bölümlerinin veya bazı ifadelerinin geçerli yasal mevzuata tamamen veya kısmen aykırı olması ya da aykırı hale gelmesi durumunda belgenin geri kalan bölümleri içerik ve geçerlilik bakımından bundan etkilenmez.