İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (İCSİ)

İCSİ, İVF’nin özel bir şeklidir, dünyada ilk olarak 1992 yılında uygulanmıştır. Sperm kalitesinin oldukça düşük olması veya İVF tedavisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı döllenmenin gerçekleştirilememesi durumunda, sperm hücrelerinin kendi güçleriyle bir yumurta hücresinin içine girememeleri olarak anlaşılmalıdır. Ancak İCSİ-metodunun uygulanmasından beri böylesi durumlarda söz konusu çiftlerin birlikte çocuk sahibi olabilme umutları gerçekçi bir görünüm kazanmıştır.

İCSİ yönteminde mikroskop denetimi altında her olgun yumurta hücresinin içine küçücük bir cam pipeti ile bir sperm hücresi doğrudan enjekte ediliyor. Bunun için hem yumurta hem de sperm hücresinin özel olarak hazırlanması gerekiyor. Dolayısıyla İCSİ, İVF-laboratuvarında yapılan ek bir çalışma aşamasıdır “sadece”. Sonrası tedavi döneminin alışılagelmiş İVF’ ten farkı yoktur.

İCSİ yöntemi ancak 1992 yılından beri bilindiğinden, İCSİ vasıtasıyla doğmuş yetişkin insanların sayısı henüz büyük değildir. Dolayısıyla İCSİ ile ilintili olabilen, ancak yetişkinlik döneminde gerçekleşebilecek olası sağlık riskleri üzerine yorum yapabilmek henüz mümkün değildir.

Değişik araştırmaların sonucu olarak, İCSİ-çocukları arasında oluşum bozuklukları orantısının küçük bir oran da olsa daha yüksek olduğu görülmüştür. Uluslararası boyutta oldukça tanınmış Alman bir İCSİ araştırması, sayısı üç bini aşan İCSİ vasıtasıyla doğmuş çocuğu, normal koşullarda yapılan çocuklarla kıyasladı. Bu araştırmanın sonucu olarak İCSİ-çocukları arasında oluşum bozuklukları orantısının 8,6%, normal koşullar altında yapılmış çocukların arasında 6,8% olduğu görülmüştür. Başka bir değişle: İCSİ yöntemiyle gerçekleştirilen 12 hamilelikten birinde ve normal koşullar altında gerçekleşen 15 hamileliklerin birinde çocukların oluşum bozuklukları görülüyor. İCSİ-tedavisi ile genetik risklerin ilişkileri henüz tam anlamıyla belirlenemediğinden, İCSİ-tedavisinden önce her çifte insan genetiği dalında danışmanlık hizmeti almasının yanı sıra genetik muayenesi tavsiyesinde bulunuyoruz.