İlk görüşme

İlk görüşme ve sonrası

Size tedaviyi uygulayacak hekiminizle tanışmanız ilk görüşmede gerçekleşecektir. Hekiminiz 45 dakikakadarzamanayıracaktır. Hekimlerimiz her çiftle özel bir itina ile ilgilenir ve çift için gerekli olan tedaviyi en uygun aşamada başlatır. Bu nedenle bizde kalıplaşmış danışma ve tedavi prosedürleri yoktur.

Bize başvuran bazı çiftlerde hamileliğe engel olbilecek faktörlerin mevcut olup olmadığına dair yapılan testler henüz yapılmamış olabiliyor. Böyle durumlarda, ilk olarak kapsamlı bir muayene tavsiye ediliyor.

Başka çiftlerde ise mevcut olan muayene ve tanılara ek olarak tamamlayıcı muayene ve tanıların yapılması bizim için anlam ifade edebiliyor. Yine, başka çiftler ise diğer merkezlerde gördükleri olası tedavilerin sonucu olarak, çok kapsamlı araştırılmış, bilgilendirilmiş ve teşhisleri konmuş olabiliyor.

Titiz muayenelerin sonucunda tedavi eden hekim her çiftle değişik tedavi prosedürlerinin olumlu ve olumsuz taraflarını, şeklini, başarı şanslarını, risklerini ve maliyetini konuşuyor. Elbette size somut bir tedavi tavsiyesinde bulunup, hangi yöntemin üreme tıbbı açısından sizin için en iyi yol olduğu konusunda bilgilendiriyor.

Gerçekçi bir şekilde ve göz boyamadan, başarı şansları konusunda bilgi vermekteyiz. Tedavi yönteminin belirlenmesindeki en önemli faktör, önerdiğimiz zaman dilimininin çiftlerimize uygun olması ve üstlenebilecekleri tedavi yöntemi olmasıdır.