Sperm hücrelerinin uzun zaman muhafaza edilmesi

Sperm hücreleri, testis dokusu ve yumurta hücrelerinin uzun zaman muhafaza edilmesi için Krefeld Kriyobank, ile işbirliği yapmaktayız.

Kanser tedavisi çerçevesinde yapılan kemo- veya ışın tedavisi, testislerdeki spermleri üreten üreme hücrelerini geçici bir zaman dilimi için veya tamamen de yok edebilir. Duruma göre bazen testis kanseri hastalarında testisin alınması gerekebilir. Böylelikle tüm bu tedavi girişimleri söz konusu erkeğin üreme yeteneğini etkiler..

Sperm hücrelerinin kriyo yöntemiyle muhafaza edilmesi (hücrelerin ve dokunun eksi 196 santigrad sıvı nitrojende dondurulup muhafaza edilmesi) çocuk isteğinin sonradan da gerçekleşebilmesini mümkün kılabiliyor. Bunun için Tüp Bebek Merkezi’mizde sperm örneklerini dondurabilirsiniz. Bu örnekler daha sonra Krefeld Kriyo Bank’a nakledilip uzun bir zaman için muhafaza edilebilir.